OZNAM
 

KNIŽNICA

 

bude 

 

od 1.12.2016 do 31.12.2016

 

OTVORENÁ

 

z technických príčin

Utorok 10,00-12,00 12,30-16,00

 Streda 10,00-12,00 12,30-16,00 

Štvrtok 10,00-12,00 12,30-16,00

 

 

__________________________________________________

 

Knižnica Slovenského národného múzea je ústrednou knižnicou siete múzeí agalérií SR. Patrí do siete špecializovaných knižníc v knižničnom systéme SR. Riadi sa Zákonom č. 183 z 12.mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej, Knižničným a výpožičným poriadkom, Knihovníckym kódexom a štandardami vydanými IFLA, vládnymi uzneseniami týkajúcimi sa knihovníctva a Občianskym zákonníkom. Knižnica je členom profesných knihovníckych združení SAK aSSK, členom Konzorcia Kis3g a členom 6. pracovných skupín Konzorcia, kde zastupuje knižnice múzeí  SR navonok.

 Priestory knižnice

 

 
Múzeum navštevujem:
 
Máme hostí: 5 pripojení

RSS správy - Infolib

Banner