MVS (medziknižničná výpožičná služba)

OZNAMUJEME  knižničným partnerom (67),

 ktorí využívajú službu MVS, 

aby svoje mailové objednávky a požiadavky na knihy, skeny a xerokópie zasielali

až do odvolania, na tieto mailové adresy: 

  Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript  ;   Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript a Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

 

__________________________________________________

 

Knižnica Slovenského národného múzea je ústrednou knižnicou siete múzeí agalérií SR. Patrí do siete špecializovaných knižníc v knižničnom systéme SR. Riadi sa Zákonom č. 183 z 12.mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej, Knižničným a výpožičným poriadkom, Knihovníckym kódexom a štandardami vydanými IFLA, vládnymi uzneseniami týkajúcimi sa knihovníctva a Občianskym zákonníkom. Knižnica je členom profesných knihovníckych združení SAK aSSK, členom Konzorcia Kis3g a členom 6. pracovných skupín Konzorcia, kde zastupuje knižnice múzeí  SR navonok.

 Priestory knižnice

 

 
Múzeum navštevujem:
 
Máme hostí: 10 pripojení

RSS správy - Infolib

Banner