Dokumenty Tlač
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 23 November 2008 15:42
  • Stratégia Knižnice SNM
  • Zákon o knižniciach
  • Zákon o múzeách
  • Zákon o povinnom výtlačku
  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Autorský zákon
  • KIS MaSK
  • Zásady doplňovania knižničného fondu
  • Tematický plán
  • Aktualizované Sobota, 29 November 2008 16:59